Overzicht

JADOS heeft een HR gesprekscylus bestaande uit een jaar- en functioneringsgesprek. Voor leidinggevenden vraagt dit veel tijd (zo’n 50 gesprekken per jaar). Ook werken we steeds meer vanuit zelfsturende teams. Graag zouden we willen kijken hoe we de gesprekscyclus op deze ontwikkelingen beter kunnen laten aansluiten. Zowel op inhoud, vorm als frequentie. Als stagiaire heb je de vrijheid om hier invulling aan te geven dmv inventarisatie/onderzoek tot het herschrijven van het beleid.

Informatie over

Stichting JADOS is de overkoepelende stichting van Stumass, Capito Wonen en IVA. Het centraal kantoor is gevestigd in Arnhem. Op dit kantoor werken we met een klein, enthousiast team van professionals voor deze drie landelijk opererende ondernemingen. De ondernemingen kenmerken zich door korte lijnen en grote ambities. Stumass biedt op ruim 30 locaties woonbegeleiding aan HBO en WO studenten met een autisme spectrum stoornis (ASS). Capito Wonen richt zich op MBO’ers met ASS. Capito Wonen heeft op dit moment 11 locaties. IVA Wonen biedt een combinatie van woonbegeleiding, jobcoaching en werktoeleiding voor volwassenen met autisme. IVA Wonen heeft 15 locaties. Totaal werken we met ruim 250 medewerkers binnen de drie ondernemingen en staf.